Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2017.március 17.  napjától

1.) Érvényesség
Ezen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) lépnek hatályba a techdiszkont.superwebaruhaz.hu (továbbiakban: Techdiszkont) weboldalán keresztül történő megrendeléskor.


2.) Techdiszkont webáruház üzemeltető:

Gézengúz 2003 Bt. 2243 Kóka, Felsővásártér 114.

        Telephely: 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz.

Cégjegyzékszám: 13-06-050294

Adószám: 21877726-1-13


Ügyvezető igazgató: Sárköziné Dobszai Magdolna


Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30/44-00-161; skype: mobilbolt2003@gmail.com


Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időben érhető el:
Hétfő - péntek 08:00 - 16:00
Szombat 08:00 - 12:00
Ügyfélszolgálat e-mail címe: mobilbolt2003@gmail.com
Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.): nincs ügyfélszolgálat.

3.) A szerződés létrejötte
(a) A Vásárló a „Kattintson ide a fizetés véglegesítéséhez” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja jelen ÁSZF érvényességét.
(b) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a Vásárló megrendelését a Gézengúz 2003 Bt. megkapta, viszont  azonban nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.
(c) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Gézengúz 2003 Bt. kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mailben küldésével igazol vissza.
(d) A Vásárló a Techdiszkontban történő regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(e) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse e-mailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.) A termék rendelkezésre állása
(a) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a Gézengúz 2003 Bt.  fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
(b) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Gézengúz 2003 Bt.-hez, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Gézengúz 2003 Bt.-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet, elérhetőséget adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

c.) A visszaélések, és kellemetlenségek elkerülése érdekében a webáruházunk munkatársatelefonon felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot a rendelés megerősítése és adategyeztetés érdekében.

d.) A Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy azon vásárlók esetében, akik korábbi utánvétes rendelésüket nem vették át, kizárólag előre utalást követően postázzon ismételten bármilyen terméket, vagy nyújtson bármilyen szolgáltatást! A vásárló azonosítása név, megadott adatok, rendszer által közölt IP - cím alapján történik.

e.) A Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy nagyobb összegű vásárlás esetén (egyedi elbírálás alapján) előleg megfizetéséhez köti a rendelés teljesítését!


5.) A termék átvétele, és a szállítás
(a) Személyes átvétel esetén a Techdiszkont e-mail útján értesítést küld a Vásárló részére a termék megérkezéséről. A termék átvételére a Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz. alatt található üzletében van lehetőség az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap -eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz számlára visszautalás, illetve készpénzvisszafizetés).

b.) Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe a Szállítási információk menüpontban írtak szerint.


6.) Fizetés és számlakiállítás
(a) A Techdiszkont-ban minden ár Magyar forintban  van megadva, és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.
(b) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési és szállítási módok közül.
(c) A szállítási költséggel egybefoglalt vételár előre történő utalása esetén :

OTP Bank 11742575-20002712-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára utalja el a Vásárló.


A fizetés során beírt adatokat a Gézengúz 2003 Bt. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

 d.) Futárszolgálattal történő utánvétes kézbesítés esetén a Vásárló a futárszolgálat munkatársa részére fizeti meg a szállítási költséggel egybefoglalt vételárat készpénzben.

e.) Személyes átvétel esetén a Vásárló fenti címen írt üzletben fizeti meg a vételárat készpénzben, vagy a c.) pontban írt számlára a termék átvételét megelőzően átutalja.
 f.) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség - különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a vásárlót terheli.

A Gézengúz 2003 Bt. által kiállított számla (alanyi ÁFA – mentes) megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.


7.) Tulajdonjogi korlátozások
A kiszállított árucikk a Gézengúz 2003 Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik a Vásárló részéről.


8.) Vásárlói kör meghatározása
A Techdiszkont-ban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A Techdiszkont ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi a Techdiszkont fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

9.) Fogyasztó jogszabályon alapuló és a Gézengúz 2003 Bt.(Techdiszkont) által önként vállalt elállási joga
(a) Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében Techdiszkont vásárolt termékek tekintetében.
(b) A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (mobilbolt2003@gmail.com), vagy személyesen üzletünkben  a vásárlástól számított 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (I.) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (II) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (III) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Gézengúz 2003 Bt. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
(c) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy az üzletben átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Gézengúz 2003 Bt. részére a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

 Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz.


(d) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen általános üzleti feltételek 1. sz. mellékletében található.

e.) A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szakaszában meghatározott kivételek esetén.

 

A részletes szabályok: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairólA visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen


(f) A fogyasztó részéről történő elállás esetén a termék eladóhoz történő visszajuttatásának költsége a fogyasztót terhelik.

(g) Higiéniai okok miatt bluetooth headset, headset, fülhallgató visszavételére nincs lehetőség!

10.) Elállás következményei
(a) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
(b) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Techdiszkont kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Techdiszkont saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.
(c) A Vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Gézengúz 2003 Bt. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Gézengúz 2003 Bt. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Gézengúz 2003 Bt. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Gézengúz 2003. Bt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlók semmilyen többletköltség nem terheli.
(d) A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.
(e) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Gézengúz 2003 Bt. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Gézengúz 2003 Bt. által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Gézengúz 2003 Bt. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

(f) A fentiekben meghatározott jogokon túl a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását a Gézengúz 2003 Bt. üzletében az elállásra vonatkozó határidőn belül.

11.)  Felelősség
(a) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésékre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Gézengúz 2003 Bt. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Gézengúz 2003 Bt. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
(b) A Gézengúz 2003 Bt.-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be,
(c) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
(d) A Gézengúz 2003 Bt. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Gézengúz 2003 Bt. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
(e) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
(f) A Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Techdiszkont oldalán harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
(g) A Techdiszkont nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Techdiszkont honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Techdiszkont nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

(h) A Techdiszkont webáruházban feltüntetett termékekkel kapcsolatban a Gézengúz 2003 Bt. az ár- és készletváltozás jogát fenntartja. Az esetleges gépelési hibákból eredő félreértések miatt a Gézengúz 2003 Bt.-vel kapcsolatban semmilyen követelés nem érvényesíthető.

13. Hibás termék és reklamáció
(a) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva tartási időszakban az ügyfélszolgálati elérhetőségeken, illetve személyesen üzletünkben érvényesíthető.

 (b) Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.
(c) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
(d) A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében talál.

13.)  Záró rendelkezések
(a) Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(b) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Gézengúz 2003 Bt. regisztrált székhelye.
(c) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
(d) A weboldalt a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Gézengúz 2003 Bt., vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

Felügyeleti szervek: KATT IDE


© Gézengúz 2003 Bt. – Techdiszkont   2017. március 17.

     (Módosítva: 2018. augusztus 24.)

 

 

 

Letöltés (PDF)